Minustako yrittäjä?

Minustako yrittäjä?

olli No Comment
Uncategorized

Mitä on yrittäjyys?

Yrittäjyydellä tarkoitetaan erilaisten toimintaorganisaatioiden luomista tarkoituksena vastata erilaisiin puutteisiin tai mahdollisuuksiin markkinoilla. Yrittäjyyttä voi harjoittaa monissa eri muodoissa: joko yhtiönä, yhteisönä tai luonnollisena henkilönä. Yhtiö- tai yritysmuodon valinnassa tulee ottaa huomioon monia asioita, muun muassa osallistujamäärä, riskit, verotus ja voitonjako. Pienillä yrittäjillä on mahdollisuus toimia toiminimellä joko ammatin- tai liikkenharjoittajana. Liikkeenharjoittaja myy jonkinlaista tuotetta, kun taas ammatinharjoittaja myy omaa osaamistaan. Joskus myös freelance-mudossa keikkatöitä tekeviä henkilöitä voidaan pitää yrittäjinä.

Yrittäjäksi ei kannata ryhtyä, jos tavoittelee nopeita voittoja. Saattaa kestää jopa vuosia, ennen kuin yritys alkaa tuottaa voittoa. Yrittäjyys on varsinkin alkuun kovaa raatamista, josta ei jää välttämättä itselle rahaa juuri ollenkaan.

Miksi alkaisin yrittäjäksi?

Yrittäjyyden parhaita puolia on se, että yrittäjä on oman elämänsä herra. Vaikka yrittäjäk on yleensä sidottu tiettyyn paikkaan ja muiden tekemisiin, yrittäjänä oman elämän suunnittelu on paljon vapaampaa kuin palkkatyössä. Palkkatyössä rahaa saattaa tietysti saada nopeammin ja helpommalla, mutta palkkatyön tekijällä ei ole yleensä läheskään yhtä suuria vapauksia vaikuttaa omaan työhönsä.

Jos yritys menestyy, yrittäjyys voi myös olla huomattavasti perinteistä palkkatyötä tuottoisampaa. Lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus luoda itselleen uusia tulonlähteitä. Tämän voi tehdä esimerkiksi aloittamalla jonkin uuden palvelun tai oheistuotteiden myynnin.

Moni pitää yrittämisen hyvänä puolena myös sitä, että siinä on mahdollisuus kehittyä lähes loputtomasti. Yritys ei ikinä ole varsinaisesti “valmis”, vaan sen toimintaa on oikeastaan aina mahollista parantaa jollain osa-alueella. Tämä varmistaa sen, että mieli pysyy virkeänä eikä yrittäjyys käy tylsäksi.

Mitkä ovat yrittäjyyden huonot puolet?

Yrittäjyyteen liitty aina riskejä, vaikka ne onkin usein mahdollista minimoida hitaalla etenemisellä ja huolellisella suunnittelulla. Yrittäjyyden alkuvaiheeseen liittyy aina taloudellista epävarmuutta, joka yrittäjäksi ryhtyvän pitää vain kestää. Tämä taloudellinen epävarmuus on yksi yrittäjyyden huonoimmista puolista ja syy, jonka vuoksi moni yrittäjyyttä harkitseva ei lopulta uskalla yrittäjäksi ryhtyä.

Sen lisäksi, että yrittäjyyden alkuvaihe on epävarmaa, saattavat tulot alkuun olla myös pienet tai mennä jopa miinuksen puolelle. Aloittaville yrittäjille on tarjolla erilaisia tukia, mutta lisäksi säästöjä tai jonkinlaista rahoitusta (https://www.sambla.fi/lainojen-yhdistaminen/) saattaa tarvita ihan vain elämiseen.

Yrittäjyyden varjopuoliin liittyy myös jatkuva vastuu. Jotkut toki saattavat nauttia siitä, että ovat itse vastuussa kaikesta. Pitemmän päälle jatkuva kaikesta vastuussa oleminen saattaa kuitenkin käydä rankaksi. Erityisen rankkaa tämä on silloin, kun yrityksellä menee huonosti, eikä siitä voi syyttää kuin itseään. Jatkuva vastuu johtaa helposti myös siihen, että työt kulkevat aina mukana. Koko elämästä tulee siis helposti työkeskeistä ja kaikki puheenaiheet pyörivät töiden ympärillä.

Mitä yrittäjältä vaaditaan?

Jotta yrityksen perustamista kannattaisi edes harkita, tulee ensin olla mielessä jokin hyvä liikeidea. Pelkkä hyvä liikeidea ei kuitenkaan riitä, vaan yrittäjältä vaaditaan myös ammattitaitoa tämän idean toteuttamiseksi. Lisäksi yrittäjällä tulee olla rohkeutta, riskinottokykyä sekä paljon tahtoa yritysideansa toteuttamiseksi. Asiakassuhteiden hallinnassa on apua myös muun muassa yhteistyökyvystä ja ulospäinsuuntautuneisuudesta. Näiden lisäksi yrittäjäksi aikovalla tulee olla kasassa tarpeeksi alkupääomaa tai suunnitelma siitä, mistä rahoitus omalle yritysidealle hankitaan.

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange