Uncategorized

Yrittäjyys ja sijoittaminen

olli No Comments

Moni yrittäjä on kiinnostunut sijoittamisesta. Fiksu sijoittaminen voi muuttua myös tavaksi tienata, eikä sijoittaminen näe edes ikää, paikkaa taikka asemaa. Yrittäjä pyrkii aina siihen, että yrityksen kassasta löytyisi aina ylimääräistä pahan päivän varalle, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki ylimääräiset rahat tulisi pistää likoon. Loppujen lopuksi, siipien kokeileminen sijoitusalalla voi sopia myös yrittäjälle, vaikka miljoonasummista ei tässä tapauksessa puhuttaisikaan. Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että sijoittaminen ei aina ole pelkkä riski vaan myös mahdollisuus, joka voi avata ovia täysin uuteen maailmaan.

Suomalaiset sijoittajina

Suomalaiset ovat pääasiallisesti turvallisuushakuisia ja varovaisia sijoittajia ja varat suunnataan mieluiten turvallisiksi miellettyihin kohteisiin, kuten säästötilille tai pankkien omiin rahastoihin. Sijoittamiselta haetaan turvallisuuden lisäksi sijoituskohteen riskittömyyttä ja sijoittamisen vaivattomuutta. On varsin mielenkiintoista tietää, että sijoituksen tuoma tuotto ei ole ollut koskaan suomalaisille se kaikkein tärkein sijoittamisen ominaisuus. Tämä antaa viittaa siitä, että sijoittamisen ei tarvitse olla valtava riski, vaan se voi olla myös vaivaton tapa sijoittaa rahaa tulevaisuutta varten.

Monet sijoittavat erityisesti osakkeisiin ja kiinteistöhin. Kiinteistösijoittaminen tarjoaakin sijoittajalle monia etuja, sillä kiinteistöjen tuoma vakaa tuotto tekee siitä varsin turvallisen sijoituskohteen. Lisäksi kiinteistösijoittaminen mukautuu hyvin yhteen velkavivun kanssa ja se tarjoaa loistavan pohjan normaalia alhaisemman korkotason hyödyntämiseksi. Alkuun kiinteistösijoittamisessa pääsee https://tessin.com/fi/ -joukkorahoituspalvelun kautta, sillä se tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa suoraan kiinteistöön ja täysin ilman välikäsiä.

Katse tulevaisuuteen

Kun yrityksellä alkaa mennä hyvin, parasta, mitä yrittäjä voi tehdä, on suunnata katse kohti tulevaisuutta. Menestyneen yrittäjän salaisuutena piilee ainainen halu kehittyä ja kasvaa, ja siksi sijoittaminen kannattaa nähdä pitkällä aikavälillä myös mahdollisuutena yrityksen kasvulle. Kun investoinnista tulee ajankohtainen, voidaan sijoituskohdetta hyödyntää suoraan rahoituksessa tai vastaavasti se voidaan myös määrittää yrityksen rahoituksen vastatakauksena, joka auttaa taas nostamaan yrityksen lainanottokykyä.

Yrityksen tulevaisuuden lisäksi yrittäjän kannattaa miettiä myös omaa tulevaisuuttaan. Erityisesti eläke on yksi yrittäjien suurimmista huolenaiheista. Tällä hetkellä suomalaisten yrittäjien eläkkeet ovat vielä suhteellisen pieniä ja monilla maatalousyrittäjillä kuukausittainen eläke voi jäädä pienimmillään jopa alle tuhanteen euroon. Samalla eläminen kallistuu ja eläkeikää nostetaan alituiseen. Vaikka yrittäjän tulevaisuus ei ole musta, kuuluu siihen useita huolta nostattavia teemoja, joita kannattaa pohtia hyvissä ajoin. Esimerkiksi rahastoihin sijoittaminen voi olla yrittäjälle varteenotettava vaihtoehto. Rahastoon sijoittamisen etuja ovat esimerkiksi ennalta määritellyt riskit, veroedut ja sijoitusten hajautus. Lisäksi alan asiantuntijat tarjoavat tuntemustaan ensimmäistä kertaa sijoittavalle yrittäjälle ja auttavat sijoittajaa löytämään sijoituskohteen, joka vastaa yrittäjän omiin tarpeisiin.

Kenelle sijoittaminen sopii?

Yrittäjä voi sijoittaa joko yrityksensä kautta tai yksityishenkilönä. Se, kumpi näistä vaihtoehdoista on paras, riippuu täysin sekä yrittäjän että yrityksen tarpeista. Alussa kannattaakin aina hakeutua sijoitusneuvojan puheille, jotta alan ammattilaiset pystyisivät arvioimaan, mikä sijoitusmuoto sopii jokaisen omaan yksilölliseen tarpeeseen.

Mielessä kannattaa pitää aina se, että sijoittamisessa pääsee alkuun myös pienellä summalla. Vaikka sijoittamisen suosio on kasvanut, monet luulevat edelleen, että yritykseltä tai yksityishenkilöltä tulisi löytyä aina suuri summa rahaa, jotta se pystyttäisiin sijoittamaan. Kuten säästämisessä, myös sijoittamisessa kaikki lähtee aina omasta motivaatiosta!

Minustako yrittäjä?

olli No Comments

Mitä on yrittäjyys?

Yrittäjyydellä tarkoitetaan erilaisten toimintaorganisaatioiden luomista tarkoituksena vastata erilaisiin puutteisiin tai mahdollisuuksiin markkinoilla. Yrittäjyyttä voi harjoittaa monissa eri muodoissa: joko yhtiönä, yhteisönä tai luonnollisena henkilönä. Yhtiö- tai yritysmuodon valinnassa tulee ottaa huomioon monia asioita, muun muassa osallistujamäärä, riskit, verotus ja voitonjako. Pienillä yrittäjillä on mahdollisuus toimia toiminimellä joko ammatin- tai liikkenharjoittajana. Liikkeenharjoittaja myy jonkinlaista tuotetta, kun taas ammatinharjoittaja myy omaa osaamistaan. Joskus myös freelance-mudossa keikkatöitä tekeviä henkilöitä voidaan pitää yrittäjinä.

Yrittäjäksi ei kannata ryhtyä, jos tavoittelee nopeita voittoja. Saattaa kestää jopa vuosia, ennen kuin yritys alkaa tuottaa voittoa. Yrittäjyys on varsinkin alkuun kovaa raatamista, josta ei jää välttämättä itselle rahaa juuri ollenkaan.

Miksi alkaisin yrittäjäksi?

Yrittäjyyden parhaita puolia on se, että yrittäjä on oman elämänsä herra. Vaikka yrittäjäk on yleensä sidottu tiettyyn paikkaan ja muiden tekemisiin, yrittäjänä oman elämän suunnittelu on paljon vapaampaa kuin palkkatyössä. Palkkatyössä rahaa saattaa tietysti saada nopeammin ja helpommalla, mutta palkkatyön tekijällä ei ole yleensä läheskään yhtä suuria vapauksia vaikuttaa omaan työhönsä.

Jos yritys menestyy, yrittäjyys voi myös olla huomattavasti perinteistä palkkatyötä tuottoisampaa. Lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus luoda itselleen uusia tulonlähteitä. Tämän voi tehdä esimerkiksi aloittamalla jonkin uuden palvelun tai oheistuotteiden myynnin.

Moni pitää yrittämisen hyvänä puolena myös sitä, että siinä on mahdollisuus kehittyä lähes loputtomasti. Yritys ei ikinä ole varsinaisesti “valmis”, vaan sen toimintaa on oikeastaan aina mahollista parantaa jollain osa-alueella. Tämä varmistaa sen, että mieli pysyy virkeänä eikä yrittäjyys käy tylsäksi.

Mitkä ovat yrittäjyyden huonot puolet?

Yrittäjyyteen liitty aina riskejä, vaikka ne onkin usein mahdollista minimoida hitaalla etenemisellä ja huolellisella suunnittelulla. Yrittäjyyden alkuvaiheeseen liittyy aina taloudellista epävarmuutta, joka yrittäjäksi ryhtyvän pitää vain kestää. Tämä taloudellinen epävarmuus on yksi yrittäjyyden huonoimmista puolista ja syy, jonka vuoksi moni yrittäjyyttä harkitseva ei lopulta uskalla yrittäjäksi ryhtyä.

Sen lisäksi, että yrittäjyyden alkuvaihe on epävarmaa, saattavat tulot alkuun olla myös pienet tai mennä jopa miinuksen puolelle. Aloittaville yrittäjille on tarjolla erilaisia tukia, mutta lisäksi säästöjä tai jonkinlaista rahoitusta (https://www.sambla.fi/lainojen-yhdistaminen/) saattaa tarvita ihan vain elämiseen.

Yrittäjyyden varjopuoliin liittyy myös jatkuva vastuu. Jotkut toki saattavat nauttia siitä, että ovat itse vastuussa kaikesta. Pitemmän päälle jatkuva kaikesta vastuussa oleminen saattaa kuitenkin käydä rankaksi. Erityisen rankkaa tämä on silloin, kun yrityksellä menee huonosti, eikä siitä voi syyttää kuin itseään. Jatkuva vastuu johtaa helposti myös siihen, että työt kulkevat aina mukana. Koko elämästä tulee siis helposti työkeskeistä ja kaikki puheenaiheet pyörivät töiden ympärillä.

Mitä yrittäjältä vaaditaan?

Jotta yrityksen perustamista kannattaisi edes harkita, tulee ensin olla mielessä jokin hyvä liikeidea. Pelkkä hyvä liikeidea ei kuitenkaan riitä, vaan yrittäjältä vaaditaan myös ammattitaitoa tämän idean toteuttamiseksi. Lisäksi yrittäjällä tulee olla rohkeutta, riskinottokykyä sekä paljon tahtoa yritysideansa toteuttamiseksi. Asiakassuhteiden hallinnassa on apua myös muun muassa yhteistyökyvystä ja ulospäinsuuntautuneisuudesta. Näiden lisäksi yrittäjäksi aikovalla tulee olla kasassa tarpeeksi alkupääomaa tai suunnitelma siitä, mistä rahoitus omalle yritysidealle hankitaan.

Millaista on olla naisyrittäjä?

olli No Comments

Yrittäjyys on monilta osin haastavaa, joskin se voi olla myös aivan erityisen antoisaa. Moni nainen epäröi monesti aivan turhaan, pärjäisikö yrittäjänä usein kovin miehiseksi koetussa yrittäjämaailmassa. Kerromme tässä artikkelissa, millaista on olla naisyrittäjä, millaisia ominaisuuksia se naiselta vaatii, ja miten naisyrittäjä pääsee yritysideansa kanssa alkuun.

Miten päästä alkuun oman yritysidean kanssa?

Kun yritysidea on hautunut riittävän kauan, ja koet olevasi valmis ottamaan seuraavan askeleen naisyrittäjyyden tiellä, on aika ottaa yhteyttä oman alueesi yritysneuvojaan. Kokenut neuvoja näkee kanssasi keskustellessaan, onko ideasi toteuttamiskelpoinen ja millaisia sudenkuoppia, sekä toisaalta millaista potentiaalia ideasi sisältää. Tapaamisen aikana käydään yritysideaa usein läpi SWOT-analyysin avulla, jonka kautta kirjataan ylös ideasi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Samassa tapaamisessa voidaan jo käydä alustavasti läpi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kuten Frilansfinans.fi ja keskustella yrityksesi tarvitsemasta alkurahoituksesta sekä suunnitelmistasi saada tämä rahasumma kasaan.

Millaisia ominaisuuksia naisyrittäjyys vaatii?

Naisyrittäjyys vaatii ensinnäkin omatoimisuutta; ollessasi yrittäjä olet itse itsesi pomo eikä kukaan hengitä niskaasi hoputtaen sinua tekemään töitäsi. Tämä on sekä positiivinen että negatiivinen asia ja riippuu hyvin pitkälti ihmistyypistä, miten tämä seikka vaikuttaa. Jollakin toisella työt jäävät helposti tekemättä ilman ohjausta, kun taas joku toinen tarttuu toimeen ja nimen omaan nauttii siitä, ettei kukaan ole hengittämässä niskaan.

Toinen seikka, jota naisyrittäjyys aivan ehdottomasti vaatii, on usko omiin kykyihin sekä omaan tuotteeseen taikka palveluun. Ellet sinä itsekään yrittäjänä usko tuottamiisi palveluihin taikka myymiisi tuotteisiin, niin miten saat koskaan asiakkaitasikaan vakuuttumaan niiden hyödyllisyydestä?

Naisyrittäjän tulee pysyä ajan hermolla ja tuntea yritystoimintaansa koskeva lainsäädäntö riittävän hyvin. Hänen tulee osata pitää kaikki yritystoimintaansa liittyvät langat omissa käsissään ja huolehtia siitä, että kaikki tulee kirjanpidosta alkaen hoidettua asianmukaisella tavalla ja asetettujen aikataulujen puitteissa.

Millaista on olla naisyrittäjä?

Otsikossa olevaan kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, vaan jokainen naisyrittäjä kokee tilanteensa aivan omalla tavallaan. Parhaimmillaan naisyrittäjyys on valtavan antoisaa ja mielekästä ja pahimmillaan stressaavaa ja lähes kaiken nielevää puurtamista.

Yleensä lähes jokainen naisyrittäjä kokee tasapainoilun yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistämisen välillä haastavana. Aika ei millään tahdo riittää molempien täysipainoiseen hoitamiseen, mikä saattaa aiheuttaa stressiä ja huonoa omatuntoa suuntaan jos toiseenkin. Toisaalta myös monet palkkatyössä käyvät naiset kokevat samankaltaisia tunteita, joten nämä tunteet eivät liity pelkästään naisyrittäjyyteen.

Kenties kaikista positiivisimmin naisyrittäjyyden kokevat ne naiset, jotka ovat onnistuneet luomaan mielekkäästä harrastuksestaan itselleen mielekkään työn. Tämä saattaa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta yllättävän moni on tässä onnistunut. Kun naisyrittäjä tekee työkseen sitä, mitä rakastaa ja minkä takana seisoo sataprosenttisesti, ei tämä jää asiakkailta huomaamatta. Rakkaus omaa työtä kohtaan voikin siivittää naisyrittäjän aivan ennennäkemättömään menestykseen.

Monelle naiselle oma yritys on unelmien täyttymys. Lastentarhanopettaja on esimerkiksi saattanut haaveilla päiväkodista, jossa saisi todella toteuttaa itseään ja jossa toimittaisiin juuri hänen haluamallaan tavalla. Taustalta saattaa löytyä pettymys tarjolla oleviin päiväkoteihin ja halu tehdä asiat paremmin taikka halu tarjota omille lapsille juuri sellainen päiväkoti, jonka hoitoa yrittäjä-äiti voi pitää laadukkaana ja jonka arvojen takana hän seisoo. Oman päiväkodin perustaminen voi olla keino saavuttaa juuri tällainen päiväkoti ja tehdä omista unelmista totta!

Kuinka pukeutua työelämässä?

No Comments

Merkittävä osa suomalaisista käy töissä, joten työelämäpukeutuminen koskettaa monia. Pukeutumiseen vaikuttavat monet seikat aina työpaikan kulttuurista työtehtävien luonteeseen. Osalla työpaikoista on hyvinkin tiukka pukukoodi, jota työntekijöiden odotetaan noudattavan. Perinteistä businesspukeutumista suositaan yhä esimerkiksi pankkialalla, jossa puku tai muuten konservatiivinen pukeutuminen on oletus. Niin sanottu pukupakko on kuitenkin myös arkea helpottava tekijä: kun aamuisin ei tarvitse miettiä, mitä päällensä laittaisi, sujuu töihin lähtö nopeasti. Muutamalla pikkutakilla tai bleiserillä sekä liudalla siistejä paitoja pärjää monessa tilanteessa. Omanlaisensa pukupakkonsa on myös esimerkiksi rakennusalalla, jossa työturvallisuusmääräykset sanelevat pitkälti säännöt sille, kuinka työntekijöiden tulee pukeutua työmaalla. Kun työasuna ovat turvakengät, kypärä ja haalarit, ovat pukeutumissäännöt monille hyvin selkeät.

Rennompia linjoja

Bisnespukeutuminen on voimissaan monilla aloilla

Moni ala tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tuoda esiin omaa persoonaansa ja tyyliään vapaammin kuin esimerkiksi jo mainittu finanssiala. Moni toimisto on asettanut melko löysät rajat työntekijöidensä pukeutumiselle. Usein säännöt ovat hyvin ylimalkaisia, ja niissä kielletään lähinnä esimerkiksi rasistiset symbolit. Varsinkin nuorille on kuitenkin hyvä teroittaa asiallisen työpaikkapukeutumisen perussäännöt viimeistään perehdytyksen yhteydessä. Vaikka varvassandaalit ovat kesällä hauskat jalkineet vapaa-aikaan, töihin on syytä vetää jalkaansa hieman siistimmät kengät. Birkenstock tarjoaa jalkineita myös bisnespukeutumiseen. Kiiltäviksi lankatut pikkukengät eivät enää ole ainoa vaihtoehto puvun kanssa, vaan joskus asuun voi tuoda rentoutta tennareilla tai muilla vähemmän perinteisillä kengillä.

Ei rantavaatteissa toimistolle – paitsi kotitoimistolle

Yrittäjät ja etätyöntekijät nauttivat usein huomattavasti väljemmistä pukeutumissäännöistä kuin perinteistä toimistotyötä tekevät. Kun toimisto on siellä missä työntekijäkin, voi sähköpostin napsauttaa auki vaikka rantakahvilassa tai riippumatolla lekotellen. bisnespukeutuminen kannattaa kuitenkin pitää mielessä esimerkiksi Skype-palavereita ajatellen. Vaikka et olisi fyysisesti läsnä kollegoittesi kanssa, reikäinen t-paita tai pyjama ei useimmiten ole oikea asu videokonferensseihin. Skarppi paita tai bleiseri kotonakin tuo uutta ryhtiä työhön. Pukeutumisella paitsi osoittaa kunnioitusta muita kohtaan, mutta sillä voi virittää itsensä työtunnelmaan, vaikka tekisikin töitä kotoa käsin.

Miten menestys saa näkyä arjessa, vai saako?

olli No Comments

Suomalaiset ovat perinteisesti vaatimatonta kansaa: vaikka rahaa olisi, sitä ei välttämättä huomaa ulkoisesta habituksesta lainkaan. Nousukasmainen pröystäily, merkkivaatteiden logot ja valtavat talot koetaan usein lähinnä vaivaannuttavina ilmiöinä, ainakin jos mielipidettä ilmiöistä kysytään suoraan. Entisaikoina ylimystön tosin erotti rahvaasta helposti. Hienot kartanot, runsaslukuinen palvelusväki ja arvokkaista kankaista valmistetut vaatteet paljastivat omistajiensa vaurauden väistämättä. Menestyksen mittarit eivät tosin ole läheskään aina suoraan rahaan liittyviä, vaikka juuri materiaan liittyvät asiat ovat monilla ensimmäisenä mielessä. Pohjimmiltaan menestys on sitä, että saavuttaa asettamansa tavoitteet hyvin lopputuloksin. Menestys ei siis välttämättä liity suoranaisesti rahaan, vaikka monille juuri vauraus on menestyksen mittari. Menestys voi näkyä esimerkiksi muiden osoittamana arvostuksena, hyvänä henkilökohtaisena maineena tai asiantuntemuksena. Monille menestyksen näyttäminen voi tuntua jopa vaikealta – erityisesti naisten keskuudessa vaatimattomuutta pidetään yhä tavoiteltavana ominaisuutena, ja menestyksen avoin näyttäminen voidaan kokea leveilyksi. Omaa työtänsä ja asiantuntemustaan on kuitenkin turha hävetä, joten saavutetut tavoitteet voi hyvin kertoa julki.

Miten menestys näkyy naisilla?

Perinteiset sukupuoliroolit tuntuvat vieläkin olevan tiukassa, vaikka esimerkiksi yrittäminen on kaikkien sukupuolien oikeus. Yrittäjyyttä ja yrittäjien asenteita tutkittaessa on havaittu kuitenkin selkeitä eroja miesten ja naisten välillä sekä taloudellisessa tilanteessa että erilaisissa rooleissa. Naisyrittäjistä selvästi yli puolet sinnittelee alle 2000 euron kuukausituloilla siinä missä miehistä vastaavassa tilanteessa on noin 45 prosenttia. Täysipäiväiselle yrittäjälle tällaiset tulot ovat hämmentävän pienet, eikä tilannetta paranna se, että sosiaaliturvassa ja eläkkeessä olisi myös parantamisen varaa. Sukupuolien välisiä eroja voidaan selittää sekä esimerkiksi perheiden työnjaon että alavalintojen kautta. Lisäksi huomioon tulee ottaa se, että naiset usein kokevat oman osaamisensa ja työnsä hinnoittelun hankalaksi. Pelkona voi olla, että suurempia summia pyytämällä hinnoittelee itsensä tarjouskilpailusta ulos, vaikka totuus saattaakin olla päinvastainen. Korkeampi hintapyyntö voi antaa viestin siitä, että on oman alansa asiantuntija ja arvostaa omaa työtänsä – maksajan tulisi tehdä näin myös. Koska menestys saa näkyä, ei ole väärin pyytää työstään asianmukaista palkkaa ja täten kohentaa omaa elämänlaatuaan. Oman alan ihmisten kanssa onkin hyvä aloittaa rohkeasti keskustelu tuloista, jotta ei ainakaan polje omia hintojaan tarpeettoman alas.

Oma osaaminen rohkeasti esiin

Yrittäjän rooliin sujahtaminen voi olla vaikeaa, varsinkin jos takana on vuosia palkkatyössä. On valitettavan tavallista, että erityisesti naiset vähättelevät osaamistaan ja pelkäävät paljastuvansa hetkenä minä hyvänsä lahjattomaksi. Niin sanottu huijarisyndrooma on erityisesti nuorten, korkeakoulutettujen naisten keskuudessa yllättävän yleinen ilmiö, mutta voi toki koskettaa muitakin ryhmiä. Huijarisyndroomasta kärsivä henkilö ei usko omiin kykyihinsä ja pelkää, että paljastuu huijariksi, joka on vain onnistunut keplottelemaan itsensä hyviin tehtäviin. Todellisuudessa henkilö on luultavasti oikeasti hyvinkin ammattitaitoinen, joka ei välttämättä tunnista taitojaan. Oman ammatillisen kyvykkyyden tunnistaminen ja julkituominen ovat avaimet menestykseen. Omat vahvuutensa tunnistamalla ja niitä korostamalla voi rakentaa vakuuttavan henkilöbrändin, joka auttaa etenemään työurallaan. Toisen menestyminen ei kuitenkaan ole itseltä pois, vaan voi auttaa itseäkin pääsemään tavoitteisiinsa. Verkostojen voimaa ei voi aliarvioida. Kun kollegasi siis iloitsee tavoitteidensa saavuttamisesta, on hyvä hetki onnitella häntä. Parhaimmillaan tällaiset hetket auttavat itseäkin oppimaan jotain, jolla saavuttaa menestystä myös omassa elämässä. Menestys ja ilo sopivat yhteen kuten Sängyt ja hyvät yöunet. Mistään näistä ei kannata tinkiä!

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange