Uncategorized

Kuinka pukeutua työelämässä?

No Comments

Merkittävä osa suomalaisista käy töissä, joten työelämäpukeutuminen koskettaa monia. Pukeutumiseen vaikuttavat monet seikat aina työpaikan kulttuurista työtehtävien luonteeseen. Osalla työpaikoista on hyvinkin tiukka pukukoodi, jota työntekijöiden odotetaan noudattavan. Perinteistä businesspukeutumista suositaan yhä esimerkiksi pankkialalla, jossa puku tai muuten konservatiivinen pukeutuminen on oletus. Niin sanottu pukupakko on kuitenkin myös arkea helpottava tekijä: kun aamuisin ei tarvitse miettiä, mitä päällensä laittaisi, sujuu töihin lähtö nopeasti. Muutamalla pikkutakilla tai bleiserillä sekä liudalla siistejä paitoja pärjää monessa tilanteessa. Omanlaisensa pukupakkonsa on myös esimerkiksi rakennusalalla, jossa työturvallisuusmääräykset sanelevat pitkälti säännöt sille, kuinka työntekijöiden tulee pukeutua työmaalla. Kun työasuna ovat turvakengät, kypärä ja haalarit, ovat pukeutumissäännöt monille hyvin selkeät.

Rennompia linjoja

Bisnespukeutuminen on voimissaan monilla aloilla

Moni ala tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tuoda esiin omaa persoonaansa ja tyyliään vapaammin kuin esimerkiksi jo mainittu finanssiala. Moni toimisto on asettanut melko löysät rajat työntekijöidensä pukeutumiselle. Usein säännöt ovat hyvin ylimalkaisia, ja niissä kielletään lähinnä esimerkiksi rasistiset symbolit. Varsinkin nuorille on kuitenkin hyvä teroittaa asiallisen työpaikkapukeutumisen perussäännöt viimeistään perehdytyksen yhteydessä. Vaikka varvassandaalit ovat kesällä hauskat jalkineet vapaa-aikaan, töihin on syytä vetää jalkaansa hieman siistimmät kengät. Birkenstock tarjoaa jalkineita myös bisnespukeutumiseen. Kiiltäviksi lankatut pikkukengät eivät enää ole ainoa vaihtoehto puvun kanssa, vaan joskus asuun voi tuoda rentoutta tennareilla tai muilla vähemmän perinteisillä kengillä.

Ei rantavaatteissa toimistolle – paitsi kotitoimistolle

Yrittäjät ja etätyöntekijät nauttivat usein huomattavasti väljemmistä pukeutumissäännöistä kuin perinteistä toimistotyötä tekevät. Kun toimisto on siellä missä työntekijäkin, voi sähköpostin napsauttaa auki vaikka rantakahvilassa tai riippumatolla lekotellen. bisnespukeutuminen kannattaa kuitenkin pitää mielessä esimerkiksi Skype-palavereita ajatellen. Vaikka et olisi fyysisesti läsnä kollegoittesi kanssa, reikäinen t-paita tai pyjama ei useimmiten ole oikea asu videokonferensseihin. Skarppi paita tai bleiseri kotonakin tuo uutta ryhtiä työhön. Pukeutumisella paitsi osoittaa kunnioitusta muita kohtaan, mutta sillä voi virittää itsensä työtunnelmaan, vaikka tekisikin töitä kotoa käsin.

Miten menestys saa näkyä arjessa, vai saako?

olli No Comments

Suomalaiset ovat perinteisesti vaatimatonta kansaa: vaikka rahaa olisi, sitä ei välttämättä huomaa ulkoisesta habituksesta lainkaan. Nousukasmainen pröystäily, merkkivaatteiden logot ja valtavat talot koetaan usein lähinnä vaivaannuttavina ilmiöinä, ainakin jos mielipidettä ilmiöistä kysytään suoraan. Entisaikoina ylimystön tosin erotti rahvaasta helposti. Hienot kartanot, runsaslukuinen palvelusväki ja arvokkaista kankaista valmistetut vaatteet paljastivat omistajiensa vaurauden väistämättä. Menestyksen mittarit eivät tosin ole läheskään aina suoraan rahaan liittyviä, vaikka juuri materiaan liittyvät asiat ovat monilla ensimmäisenä mielessä. Pohjimmiltaan menestys on sitä, että saavuttaa asettamansa tavoitteet hyvin lopputuloksin. Menestys ei siis välttämättä liity suoranaisesti rahaan, vaikka monille juuri vauraus on menestyksen mittari. Menestys voi näkyä esimerkiksi muiden osoittamana arvostuksena, hyvänä henkilökohtaisena maineena tai asiantuntemuksena. Monille menestyksen näyttäminen voi tuntua jopa vaikealta – erityisesti naisten keskuudessa vaatimattomuutta pidetään yhä tavoiteltavana ominaisuutena, ja menestyksen avoin näyttäminen voidaan kokea leveilyksi. Omaa työtänsä ja asiantuntemustaan on kuitenkin turha hävetä, joten saavutetut tavoitteet voi hyvin kertoa julki.

Miten menestys näkyy naisilla?

Perinteiset sukupuoliroolit tuntuvat vieläkin olevan tiukassa, vaikka esimerkiksi yrittäminen on kaikkien sukupuolien oikeus. Yrittäjyyttä ja yrittäjien asenteita tutkittaessa on havaittu kuitenkin selkeitä eroja miesten ja naisten välillä sekä taloudellisessa tilanteessa että erilaisissa rooleissa. Naisyrittäjistä selvästi yli puolet sinnittelee alle 2000 euron kuukausituloilla siinä missä miehistä vastaavassa tilanteessa on noin 45 prosenttia. Täysipäiväiselle yrittäjälle tällaiset tulot ovat hämmentävän pienet, eikä tilannetta paranna se, että sosiaaliturvassa ja eläkkeessä olisi myös parantamisen varaa. Sukupuolien välisiä eroja voidaan selittää sekä esimerkiksi perheiden työnjaon että alavalintojen kautta. Lisäksi huomioon tulee ottaa se, että naiset usein kokevat oman osaamisensa ja työnsä hinnoittelun hankalaksi. Pelkona voi olla, että suurempia summia pyytämällä hinnoittelee itsensä tarjouskilpailusta ulos, vaikka totuus saattaakin olla päinvastainen. Korkeampi hintapyyntö voi antaa viestin siitä, että on oman alansa asiantuntija ja arvostaa omaa työtänsä – maksajan tulisi tehdä näin myös. Koska menestys saa näkyä, ei ole väärin pyytää työstään asianmukaista palkkaa ja täten kohentaa omaa elämänlaatuaan. Oman alan ihmisten kanssa onkin hyvä aloittaa rohkeasti keskustelu tuloista, jotta ei ainakaan polje omia hintojaan tarpeettoman alas.

Oma osaaminen rohkeasti esiin

Yrittäjän rooliin sujahtaminen voi olla vaikeaa, varsinkin jos takana on vuosia palkkatyössä. On valitettavan tavallista, että erityisesti naiset vähättelevät osaamistaan ja pelkäävät paljastuvansa hetkenä minä hyvänsä lahjattomaksi. Niin sanottu huijarisyndrooma on erityisesti nuorten, korkeakoulutettujen naisten keskuudessa yllättävän yleinen ilmiö, mutta voi toki koskettaa muitakin ryhmiä. Huijarisyndroomasta kärsivä henkilö ei usko omiin kykyihinsä ja pelkää, että paljastuu huijariksi, joka on vain onnistunut keplottelemaan itsensä hyviin tehtäviin. Todellisuudessa henkilö on luultavasti oikeasti hyvinkin ammattitaitoinen, joka ei välttämättä tunnista taitojaan. Oman ammatillisen kyvykkyyden tunnistaminen ja julkituominen ovat avaimet menestykseen. Omat vahvuutensa tunnistamalla ja niitä korostamalla voi rakentaa vakuuttavan henkilöbrändin, joka auttaa etenemään työurallaan. Toisen menestyminen ei kuitenkaan ole itseltä pois, vaan voi auttaa itseäkin pääsemään tavoitteisiinsa. Verkostojen voimaa ei voi aliarvioida. Kun kollegasi siis iloitsee tavoitteidensa saavuttamisesta, on hyvä hetki onnitella häntä. Parhaimmillaan tällaiset hetket auttavat itseäkin oppimaan jotain, jolla saavuttaa menestystä myös omassa elämässä. Menestys ja ilo sopivat yhteen kuten Sängyt ja hyvät yöunet. Mistään näistä ei kannata tinkiä!

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange