Miten voin arvioida yritysideaani?

Miten voin arvioida yritysideaani?

olli No Comment
Liiketoiminta

Kun olet perustamassa yritystä, on tärkeää luoda yritykselle yritysidea. Kun idea on paperilla, on aika arvioida, onko suunnitelmasta mihinkään ja onko se realistinen. Tällä sivulla kerromme muutaman vinkin, joiden avulla yritysideasi arvioiminen onnistuu leikiten!

Mene yritysneuvojan juttusille

Jokaisella yrityksen perustamisesta haaveilevalla on Suomessa oikeus saada maksutonta yritysneuvontaa ja tämä mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Yritysneuvoja osaa katsoa yritysideaasi ammattitaitoisesti ja arvioida, onko ideasi toteuttamiskelpoinen vai ei. Samalla hän osaa kertoa sinulle erilaisista rahoitusvaihtoehdoista. On tärkeää tiedostaa, kuinka paljon rahaa yrityksen aloittaminen vaatii ja kuinka paljon sen ylläpitäminen vaatii rahaa ennen kuin yritys alkaa tuottaa rahaa. Useinhan käy niin, että yritystoimintaa täytyy pyörittää melko pitkään ennen kuin yritys alkaa tuottaa rahaa ja vielä pidempään, jotta se alkaa tuottaa niin paljon rahaa, että yrittäjä tulee yrityksensä tuotoilla toimeen. Kun olet vasta suunnittelemassa yrityksen perustamista, et välttämättä osaa ottaa huomioon kaikkia yrityksen perustamiseen liittyviä rahareikiä, mutta ammattitaitoinen yritysneuvoja osaa etsiä nämä rahareiät puolestasi.

Yritysideaa arvioidaan yleensä tarkastelemalla sen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. SWOT-analyysi on tätä käyttötarkoitusta varten luotu tärkeä työkalu, jonka nelikenttä on tuttu lähes jokaiselle yritystä suunnitelleelle tai yrittäjänä toimineelle henkilölle. Ellei SWOT-analyysi ole vielä sinulle tuttu työkalu, voit lukea siitä lisää seuraavasta kappaleesta.

Hyödynnä SWOT-analyysia arvioidessasi yrityksesi menestymismahdollisuuksia

SWOT-analyysi on yksinkertainen nelikenttä, johon kirjataan ylös yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. On tärkeää tarkastella näitä kaikkia nelikentän osia rehellisesti ja analyyttisesti. Tunnistamalla yrityksen vahvuudet, näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja kun yrityksen heikkoudet on tunnistettu sekä kirjattu ylös, voidaan näitä heikkouksia pyrkiä kehittämään. Kun mahdollisuudet tunnistetaan, on niihin aikaisempaa helpompaa tarttua ja kun uhat on tunnistettu, on niihin aikaisempaa helpompaa varautua ja parhaimmillaan niiden toteutumista voidaan jopa estää. Näin yksinkertainen työkalu antaa itse asiassa yrittäjälle ensiarvoisen tärkeää tietoa hänen yrityksensä menestymismahdollisuuksista.

Vertaile yritysideaasi muihin saman alan toimijoihin

Voit arvioida yritysideaasi myös vertailemalla sitä muihin saman alan toimijoihin. Voit ottaa ideoita muilta, mutta tärkeintä on miettiä, kuinka erotut positiivisella tavalla muista saman alan toimijoista. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä brändäämään oma yritys mahdollisimman tehokkaalla tavalla, jotta potentiaaliset asiakkaat pystyisivät luomaan tarjoamistasi tuotteista tai palveluista positiivisen mielikuvan. Brändääminen ei ole aivan helppoa ja se vaatii sekä aikaa että kärsivällisyyttä, mutta onnistuessaan brändääminen tuottaa hedelmää, minkä vuoksi siihen kannattaa panostaa.

Esimerkiksi sosiaalista mediaa voi käyttää apuna yrityksen brändäämisessä. Sosiaalisen median käyttö on nykypäivää eivätkä yrityksetkään voi enää jättää sosiaalista mediaa vaille huomiota.

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange