Millaista on olla naisyrittäjä?

Millaista on olla naisyrittäjä?

olli No Comment
Yleinen

Yrittäjyys on monilta osin haastavaa, joskin se voi olla myös aivan erityisen antoisaa. Moni nainen epäröi monesti aivan turhaan, pärjäisikö yrittäjänä usein kovin miehiseksi koetussa yrittäjämaailmassa. Kerromme tässä artikkelissa, millaista on olla naisyrittäjä, millaisia ominaisuuksia se naiselta vaatii, ja miten naisyrittäjä pääsee yritysideansa kanssa alkuun.

Miten päästä alkuun oman yritysidean kanssa?

Kun yritysidea on hautunut riittävän kauan, ja koet olevasi valmis ottamaan seuraavan askeleen naisyrittäjyyden tiellä, on aika ottaa yhteyttä oman alueesi yritysneuvojaan. Kokenut neuvoja näkee kanssasi keskustellessaan, onko ideasi toteuttamiskelpoinen ja millaisia sudenkuoppia, sekä toisaalta millaista potentiaalia ideasi sisältää. Tapaamisen aikana käydään yritysideaa usein läpi SWOT-analyysin avulla, jonka kautta kirjataan ylös ideasi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Samassa tapaamisessa voidaan jo käydä alustavasti läpi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kuten Frilansfinans.fi ja keskustella yrityksesi tarvitsemasta alkurahoituksesta sekä suunnitelmistasi saada tämä rahasumma kasaan.

Millaisia ominaisuuksia naisyrittäjyys vaatii?

Naisyrittäjyys vaatii ensinnäkin omatoimisuutta; ollessasi yrittäjä olet itse itsesi pomo eikä kukaan hengitä niskaasi hoputtaen sinua tekemään töitäsi. Tämä on sekä positiivinen että negatiivinen asia ja riippuu hyvin pitkälti ihmistyypistä, miten tämä seikka vaikuttaa. Jollakin toisella työt jäävät helposti tekemättä ilman ohjausta, kun taas joku toinen tarttuu toimeen ja nimen omaan nauttii siitä, ettei kukaan ole hengittämässä niskaan.

Toinen seikka, jota naisyrittäjyys aivan ehdottomasti vaatii, on usko omiin kykyihin sekä omaan tuotteeseen taikka palveluun. Ellet sinä itsekään yrittäjänä usko tuottamiisi palveluihin taikka myymiisi tuotteisiin, niin miten saat koskaan asiakkaitasikaan vakuuttumaan niiden hyödyllisyydestä?

Naisyrittäjän tulee pysyä ajan hermolla ja tuntea yritystoimintaansa koskeva lainsäädäntö riittävän hyvin. Hänen tulee osata pitää kaikki yritystoimintaansa liittyvät langat omissa käsissään ja huolehtia siitä, että kaikki tulee kirjanpidosta alkaen hoidettua asianmukaisella tavalla ja asetettujen aikataulujen puitteissa.

Millaista on olla naisyrittäjä?

Otsikossa olevaan kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, vaan jokainen naisyrittäjä kokee tilanteensa aivan omalla tavallaan. Parhaimmillaan naisyrittäjyys on valtavan antoisaa ja mielekästä ja pahimmillaan stressaavaa ja lähes kaiken nielevää puurtamista.

Yleensä lähes jokainen naisyrittäjä kokee tasapainoilun yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistämisen välillä haastavana. Aika ei millään tahdo riittää molempien täysipainoiseen hoitamiseen, mikä saattaa aiheuttaa stressiä ja huonoa omatuntoa suuntaan jos toiseenkin. Toisaalta myös monet palkkatyössä käyvät naiset kokevat samankaltaisia tunteita, joten nämä tunteet eivät liity pelkästään naisyrittäjyyteen.

Kenties kaikista positiivisimmin naisyrittäjyyden kokevat ne naiset, jotka ovat onnistuneet luomaan mielekkäästä harrastuksestaan itselleen mielekkään työn. Tämä saattaa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta yllättävän moni on tässä onnistunut. Kun naisyrittäjä tekee työkseen sitä, mitä rakastaa ja minkä takana seisoo sataprosenttisesti, ei tämä jää asiakkailta huomaamatta. Rakkaus omaa työtä kohtaan voikin siivittää naisyrittäjän aivan ennennäkemättömään menestykseen.

Monelle naiselle oma yritys on unelmien täyttymys. Lastentarhanopettaja on esimerkiksi saattanut haaveilla päiväkodista, jossa saisi todella toteuttaa itseään ja jossa toimittaisiin juuri hänen haluamallaan tavalla. Taustalta saattaa löytyä pettymys tarjolla oleviin päiväkoteihin ja halu tehdä asiat paremmin taikka halu tarjota omille lapsille juuri sellainen päiväkoti, jonka hoitoa yrittäjä-äiti voi pitää laadukkaana ja jonka arvojen takana hän seisoo. Oman päiväkodin perustaminen voi olla keino saavuttaa juuri tällainen päiväkoti ja tehdä omista unelmista totta!

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange