Mistä tukea yrityksen perustamiseen?

Mistä tukea yrityksen perustamiseen?

olli No Comment
Yleinen

Oman yrityksen perustaminen voi olla parhaimmillaan jännittävää ja todella antoisaa, mutta se voi myös olla hyvin pelottavaa ja epävarmaa. Jos sinulla on hyvä liikeidea ja tapa toteuttaa oman yrityksen perustaminen järkevällä tavalla, voi ongelmaksi muodostua esimerkiksi rahoituksen saaminen. Vaikka et tarvitsisi suurta pääomaa yrityksesi perustamiseen, on siinä kuitenkin kuluja ja menoja, joihin olisi hyvä saada jonkinlaista tukea tai apua.

Suomessa yrityksen perustaminen on tehty sillä tavalla helpoksi, että sinulla on mahdollisuuksia saada useita erilaisia tukia ja apuja jo perustamisvaiheessa. Monesti näiden tukien saamiseen sinulla on kuitenkin oltava valmiina liikeidea sekä yrityksen toimintasuunnitelma. Ennen kuin siis haet minkäänlaisia ulkopuolisia tukia, tee ensin taustatyö, sekä vaikkapa kattava markkinatutkimus, jonka avulla voit esitellä suunnitelmasi täysin toimintavalmiina.

Minkälaisia tukia voin saada yrityksen perustamiseen?

Tunnetuin aloittavan yrittäjän tuki taitaa olla TE-palveluiden tarjoama starttiraha. Starttirahan avulla halutaan kannustaa suomalaisia yrittäjyyteen ja se on saatavilla kaikenlaisten yritysten perustamiseen. Starttirahan saamiseksi on oltava työtön työnhakija ja sitä on mahdollista saada enintään 12 kuukauden ajan. Lisäksi tuen saaminen vaatii yritystoiminnan käynnistämisen samaan aikaan sen hakemisen kanssa, joten älä siis perusta yritystä ennen kuin olet ollut yhteydessä starttirahan saamiseksi TE-palveluiden kanssa. TE-palvelut tarjoavat myös loistavia koulutuksia, sekä tietoa yrittäjyydestä, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää yrittäjyyden alkutaipaleella.

Mikäli yrityksesi sijaitsee Suomessa maaseutualueella, on myös mahdollista hakea Maaseudun yritysrahoitusta. Tämä rahoitus on tarkoitettu kaikille yrityksille, vaikka nimen perusteella voisi olettaa, että kysymys on vain maataloutta harjoittaville yrityksille. Kriteerinä rahoituksen saamiseen on tietysti toimiva liiketoimintasuunnitelma, sekä sijainti. Maaseudun yritysrahoitus haluaa tukea yrityksiä, jotka sijaitsevat maaseudulla ja näin lisäävät varallisuutta ja työllistymistä harvemmin asutuilla alueilla.

Yksi yrittäjälle tarjoituista tuista on myös ELY-keskuksen kehittämisavustus, mutta tämä tuki ei ole varsinaisesti tarkoitettu juuri toimintaansa aloittavalle yrittäjälle. Lisäksi ELY-keskus on valmis tukemaan hankettasi puoliksi, joten puolet rahoituksesta on löydyttävä valmiiksi. Vaikka tästä tuesta ei ole varsinaista apua yrityksen perustamisvaiheessa, on siitä hyvä olla tietoinen tulevaisuuden varalle. ELY-keskuksen tarjoamalla tuella on mahdollista esimerkiksi laajentaa ja kasvattaa yritystoimintaa.

Muita mahdollisuuksia tarjoavat myös erilaiset yrityslainat, sekä tietysti myös ulkopuoliset sijoittajat. Erilaisten yrityslainojen ottamiseen tarvitset myös kattavan liiketoimintasuunnitelman ja jo valmiiksi perustetun yrityksen. Lainan, varsinkin suuren sellaisen, ottaminen voi olla melkoinen riski, jos ei ole täysin varma omasta yritystoiminnasta, joten tämä saattaa olla parempi vaihtoehto siinä vaiheessa, kun yritystoimintaa on jo harjoitettu hetki.

Ulkopuoliset sijoittajat voivat olla uuden yrittäjän pelastus ja rahoittajia on saatavilla monestakin paikasta. Yksi mahdollisuus voi olla sinulle läheiset ihmiset, jotka uskovat liikeideaasi ja haluavat tukea yritystoimintaasi. Ulkopuolisten rahoittajien kanssa on mahdollista tehdä erilaisia järjestelyitä ja sopia heidän sijoiustensa takaisinmaksuista erilaisin ehdoin.

Ennen kun perustat yriitystä, tutki siis kattavasti erilaisia vaihtoehtoja yrityksesi perustamisen rahoittamiseen ja tukemiseen. Olemme Suomessa onnekkaassa asemassa, sillä niin valtio kuin muutkin tahot ovat halukkaita tukemaan niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä. Ota siis selvää vaihtoehdoistasi ja tee yritykselle kattava liiketoimintasuunnitelma, joka takaa sinulle jonkinlaisen rahoituksen tai tuen matkasi alkutaipaleelle.

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange