Mikrolainoilla apua kehitysmaiden naisyrittäjille

Mikrolainoilla apua kehitysmaiden naisyrittäjille

olli No Comments
  Liiketoiminta

Tyttöjen ja naisten koulutus on eräs tärkeimmistä keinoista poistaa köyhyyttä. Tästä syystä kehitysmaiden naisyrittäjille annettavat mikrolainat ovatkin oivallinen tapa auttaa kehitysmaiden naisia työllistämään itse itsensä ja luotsaamaan samalla koko perheensä ja parhaimmillaan jopa koko kyläyhteisönsä pois köyhyydestä. Jo pienellä summalla voi saada kehitysmaassa aikaan suuria tekoja! Kerromme tällä sivulla muutaman tällaisen esimerkin.

Muutaman vuohen hankkiminen voi auttaa pelastamaan koko perheen köyhyydestä

Moni kehitysmaassa asuva nainen on ostanut mikrolainan turvin vuohia. Vuohi onkin oivallinen valinta, koska se antaa lihansa lisäksi erittäin ravintorikasta maitoa. Vuohi on myös nopeasti lisääntyvä eläin, joten muutama vuohi voikin melko nopeasti lisääntyä kokonaiseksi vuohilaumaksi. Kaiken lisäksi vuohi on melko helppohoitoinen ja vähään tyytyvä eläin, joten se selviytyy melko karuissakin olosuhteissa. Vuohilauman omistaminen nostaa niiden omistajaa muiden silmissä arvoasteikossa melko korkealle, mikä auttaa parantamaan koko perheen sosiaalista asemaa.

Ompelukoneen hankkiminen auttoi kehitysmaassa asuvaa naista perustamaan ompelualan yrityksen

Mikrolainan turvin hankittu ompelukone auttoi erästä kehitysmaassa asuvaa naista perustamaan ompelualan yrityksen. Pikku hiljaa hän hankki koneita lisää ja pystyi näin tarjoamaan työtä useammalle kylänsä naiselle. Naisten saatua työtä heidän tyttärensä pääsivät kouluun, minkä ansiosta tyttöjen tulevaisuudennäkymät ovat entistä valoisammat. Ompelukoneen hankkimisella oli siis kauaskantoiset vaikutukset koko kyläyhteisölle. Ompelukoneen hintaa voidaan pitää todella pienenä hintana näin suuresta muutoksesta!

Miten yritykseni voi hyödyntää sosiaalista mediaa?

olli No Comments
  Liiketoiminta

Yritykset hyödyntävät nykyisin monipuolisesti sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, Instagramia ja blogeja. Kerromme tällä sivulla muutaman vinkin, kuinka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa.

Vie yrityksesi someen

Sosiaalisen median valtakaudella on tärkeää, että yrityksesi näkyy somessa. Luo siis yrityksellesi tili ainakin Facebookiin ja tee sille ammattimaiset kotisivut. Facebookista on saatavana erityisiä Business-sivuja, jotka on tarkoitettu yrityskäyttöön. Näiden sivujen postauksia voi helposti markkinoida maksamalla markkinoinnista pienen summan. Näin ne saavat tavallisia postauksia enemmän näkyvyyttä, mikä auttaa niitä erottumaan Facebookissa muiden postausten joukosta.

Myös esimerkiksi Instagram saattaa toimia joissakin tapauksissa yrityksenkin markkinoinnissa. Monet yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä suosittujen Instagram-tilien ylläpitäjien kanssa mainostaen tuotteitaan heidän tileillään. Aloittelevalla yrittäjällä ei kuitenkaan välttämättä ole varaa maksaa kaikista suosituimpien Instagram-julkkisten pyytämiä mainoshintoja, jotka saattavat olla yllättävän korkeita.

Tee blogiyhteistyötä

Blogiyhteistyö on suosittu tapa tuoda omaa yritystoimintaa esiin, mutta myös monet suositut bloggaajat saattavat pyytää yhteistyöstä yllättävän suurta korvausta. Toisaalta osa bloggaajista saattaa suostua yhteistyöhön jopa täysin ilman korvausta tai tuotekorvausta vastaan.

Jos aiot tehdä blogiyhteistyötä, kannattaa kuitenkin miettiä millaisessa blogissa haluat näkyvyyttä; onko blogin sisältö arvojesi mukaista ja onko blogin kautta tuleva julkisuus yrityksesi kannalta positiivista. Luonnonmukaisia ja eettisiä tuotteita tarjoavan yrityksen ei välttämättä kannata mainostaa tuotteitaan blogissa, jossa bloggaaja esittelee esimerkiksi tarhassa kasvatettujen kanien turkiksista valmistettua turkkia tai jotakin muuta tuotetta, jota suuri osa yrityksen asiakaskunnasta voisi pitää epäeettisenä. Näin toimiessaan myös yritys asettaa itsensä outoon valoon.

Kannattaa harkita myös mainostamista sellaisissa blogeissa, joissa bloggaaja kehuu kaikki yhteistyökuvioiden kautta saamansa tuotteet tai palvelut maasta taivaaseen. Tällainen kehuminen saattaa nimittäin alkaa helposti vaikuttaa epäaidolta. Tällöin myöskään oman yrityksesi saamat kehut eivät välttämättä vakuuta blogin lukijoita, vaan vaikutus saattaa olla jopa päinvastainen. Toisinaan blogiyhteistyön tärkein tarkoitus on saada nostettua oman yrityksen sivujen hakukonenäkyvyyttä. Tällöin oikeanlaisella ankkuritekstillä varustetut linkit ovat avainasemassa.

Miten voin arvioida yritysideaani?

olli No Comments
  Liiketoiminta

Kun olet perustamassa yritystä, on tärkeää luoda yritykselle yritysidea. Kun idea on paperilla, on aika arvioida, onko suunnitelmasta mihinkään ja onko se realistinen. Tällä sivulla kerromme muutaman vinkin, joiden avulla yritysideasi arvioiminen onnistuu leikiten!

Mene yritysneuvojan juttusille

Jokaisella yrityksen perustamisesta haaveilevalla on Suomessa oikeus saada maksutonta yritysneuvontaa ja tämä mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Yritysneuvoja osaa katsoa yritysideaasi ammattitaitoisesti ja arvioida, onko ideasi toteuttamiskelpoinen vai ei. Samalla hän osaa kertoa sinulle erilaisista rahoitusvaihtoehdoista. On tärkeää tiedostaa, kuinka paljon rahaa yrityksen aloittaminen vaatii ja kuinka paljon sen ylläpitäminen vaatii rahaa ennen kuin yritys alkaa tuottaa rahaa. Useinhan käy niin, että yritystoimintaa täytyy pyörittää melko pitkään ennen kuin yritys alkaa tuottaa rahaa ja vielä pidempään, jotta se alkaa tuottaa niin paljon rahaa, että yrittäjä tulee yrityksensä tuotoilla toimeen. Kun olet vasta suunnittelemassa yrityksen perustamista, et välttämättä osaa ottaa huomioon kaikkia yrityksen perustamiseen liittyviä rahareikiä, mutta ammattitaitoinen yritysneuvoja osaa etsiä nämä rahareiät puolestasi.

Yritysideaa arvioidaan yleensä tarkastelemalla sen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. SWOT-analyysi on tätä käyttötarkoitusta varten luotu tärkeä työkalu, jonka nelikenttä on tuttu lähes jokaiselle yritystä suunnitelleelle tai yrittäjänä toimineelle henkilölle. Ellei SWOT-analyysi ole vielä sinulle tuttu työkalu, voit lukea siitä lisää seuraavasta kappaleesta.

Hyödynnä SWOT-analyysia arvioidessasi yrityksesi menestymismahdollisuuksia

SWOT-analyysi on yksinkertainen nelikenttä, johon kirjataan ylös yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. On tärkeää tarkastella näitä kaikkia nelikentän osia rehellisesti ja analyyttisesti. Tunnistamalla yrityksen vahvuudet, näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja kun yrityksen heikkoudet on tunnistettu sekä kirjattu ylös, voidaan näitä heikkouksia pyrkiä kehittämään. Kun mahdollisuudet tunnistetaan, on niihin aikaisempaa helpompaa tarttua ja kun uhat on tunnistettu, on niihin aikaisempaa helpompaa varautua ja parhaimmillaan niiden toteutumista voidaan jopa estää. Näin yksinkertainen työkalu antaa itse asiassa yrittäjälle ensiarvoisen tärkeää tietoa hänen yrityksensä menestymismahdollisuuksista.

Vertaile yritysideaasi muihin saman alan toimijoihin

Voit arvioida yritysideaasi myös vertailemalla sitä muihin saman alan toimijoihin. Voit ottaa ideoita muilta, mutta tärkeintä on miettiä, kuinka erotut positiivisella tavalla muista saman alan toimijoista. Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä brändäämään oma yritys mahdollisimman tehokkaalla tavalla, jotta potentiaaliset asiakkaat pystyisivät luomaan tarjoamistasi tuotteista tai palveluista positiivisen mielikuvan. Brändääminen ei ole aivan helppoa ja se vaatii sekä aikaa että kärsivällisyyttä, mutta onnistuessaan brändääminen tuottaa hedelmää, minkä vuoksi siihen kannattaa panostaa.

Esimerkiksi sosiaalista mediaa voi käyttää apuna yrityksen brändäämisessä. Sosiaalisen median käyttö on nykypäivää eivätkä yrityksetkään voi enää jättää sosiaalista mediaa vaille huomiota.

Haaveena yrittäjäksi ryhtyminen

olli No Comments
  Liiketoiminta

Yrittäjyys ja itse itsensä työllistäminen on erittäin monelle suuri haave. Kaikki eivät tätä haavetta syystä tai toisesta lähde toteuttamaan, mutta jos harkitset yrittäjäksi ryhtymistä, kannattaa lukea tältä sivulta muutama näkökulma, joita kannattaa miettiä ennen oman yrityksen pystyyn laittamista.

Yrittäjä on itse vastuussa menestyksestään

Yrittäjyys tarjoaa yrittäjälle runsaasti vapautta, mutta vapauteen liittyy myös suuri vastuu; yrittäjä on nimittäin itse vastuussa menestyksestään ja ellei hänen yrityksensä menesty, saattaa hän jäädä jopa täysin ilman palkkaa siitäkin huolimatta, että hänen työpäivänsä venyvät tolkuttoman pitkiksi. Yrittäjäksi ryhtyvän onkin tärkeää muistaa, että yrittäjä ei ole samalla tavalla oikeutettu esimerkiksi työttömyyskorvaukseen kuin tavallinen rivityöntekijä työttömyyden yllättäessä.

Moni pienyrittäjä toimii yksityisellä toiminimellä, joka on yritysmuodoista yksinkertaisin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ongelmien osuessa kohdalle yrittäjä vastaa yrityksensä veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan. Yrityksen mennessä konkurssiin yrittäjä saattaakin menettää pahimmillaan myös koko henkilökohtaisen omaisuutensa sen lisäksi, että hän menettää työpaikkansakin. Monen potentiaalisen yrittäjän yrityshaaveet jäävät tämän vuoksi väliin.

Ennen yrityksen perustamista on hyvä tutustua yrityslainsäädäntöön ja varmistaa, että ymmärtää, mihin on sitoutumassa. Tieto on valttia yrittäjälle ja on yrittäjän itsensä vastuulla ottaa asioista selvää!

Yrittäminen on usein kokonaisvaltainen elämäntapa

Usein sanotaan, ettei työtä pitäisi tuoda kotiin, mutta yrittäjällä tilanne on usein aikalailla erilainen ja usein yrittäminen onkin kokonaisvaltainen elämäntapa, jossa yrittäjä ei aina pysty täysin tarkkaan määrittelemään työ- ja vapaa-aikaansa. Työajat saattavat myös olla reippaasti tavallista pidemmät eikä ainakaan yrityksen alkuvaiheessa yrittäjällä ole välttämättä varaa pitää lomaa. Tämä vaatii paljon sekä yrittäjältä itseltään että tämän perheeltä. Kannattaakin varmistaa, että tukijoukot ovat valmiita kestämään yrittäjyyden mukanaan tuomat epäsäännölliset työajat. Vaikka moni yrittäjyydestä haaveileva ajattelee, että yrittäjyydessä on hienoa juurikin sen tarjoama vapaus, niin käytännössä yrittäjyys saattaa olla kaikkea muuta kuin vapaata – yritys saattaa sitoa yrittäjänsä itseensä erittäin tiiviillä tavalla.

Parhaimmillaan yrittäjä saa toteuttaa työssään itseään

Vaikka yrittäminen voi olla haastavaa ja vaikka se voikin sisältää runsaasti riskejä, niin parhaimmillaan se myös tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden toteuttaa työssään itseään. Moni yrittäjä on onnistunut luomaan rakkaasta harrastuksestaan itselleen työn, jolloin hän saa tehdä työkseen juuri sitä mistä eniten pitää. Jos esimerkiksi pidät auringosta ja sukeltamisesta, saattaa suurin unelmasi olla sukelluskoulun perustaminen Thaimaan rannikolle. Jos onnistut unelmasi toteuttamisessa, saat tehdä työksesi juuri sitä mistä pidät; sukeltaa Thaimaan upeissa vesissä ja opettaa myös muita rakkaan harrastuksesi pariin.

Yrityksen rahoittaminen saattaa herättää monia kysymyksiä

Kun olet päättänyt perustaa yrityksen, on aika miettiä toiminnan rahoittamista. Onkin suositeltavaa kääntyä asiantuntevan yritysneuvojan puoleen, joka osaa arvioida yritysideaasi ammattimaisesti sekä auttaa yrityksen rahoitustarpeen arvioimisessa. Samalla saat todennäköisesti myös arvokasta tietoa siitä, mitä kautta yrityksen rahoitusta kannattaisi lähteä toteuttamaan.

Joissakin tapauksissa saatat olla oikeutettu starttirahaan, joka ei ole suuruudeltaan suuren suuri, mutta joka auttaa kyllä aloittelevaa yrittäjää selviytymään yrityksen haastavien ensiaskeleiden aikana. Myös mahdollisuutta starttirahaan kannattaa tiedustella yritysneuvojalta. Jos olet työtön työnhakija, keskustele yrityksen perustamisen mahdollisuudesta, starttirahasta sekä yritysneuvonnan tarpeesta työvoimatoimistossa.

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange