Yrittäjyys ja sijoittaminen

Yrittäjyys ja sijoittaminen

olli No Comment
Liiketoiminta

Moni yrittäjä on kiinnostunut sijoittamisesta. Fiksu sijoittaminen voi muuttua myös tavaksi tienata, eikä sijoittaminen näe edes ikää, paikkaa taikka asemaa. Yrittäjä pyrkii aina siihen, että yrityksen kassasta löytyisi aina ylimääräistä pahan päivän varalle, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki ylimääräiset rahat tulisi pistää likoon. Loppujen lopuksi, siipien kokeileminen sijoitusalalla voi sopia myös yrittäjälle, vaikka miljoonasummista ei tässä tapauksessa puhuttaisikaan. Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että sijoittaminen ei aina ole pelkkä riski vaan myös mahdollisuus, joka voi avata ovia täysin uuteen maailmaan.

Suomalaiset sijoittajina

Suomalaiset ovat pääasiallisesti turvallisuushakuisia ja varovaisia sijoittajia ja varat suunnataan mieluiten turvallisiksi miellettyihin kohteisiin, kuten säästötilille tai pankkien omiin rahastoihin. Sijoittamiselta haetaan turvallisuuden lisäksi sijoituskohteen riskittömyyttä ja sijoittamisen vaivattomuutta. On varsin mielenkiintoista tietää, että sijoituksen tuoma tuotto ei ole ollut koskaan suomalaisille se kaikkein tärkein sijoittamisen ominaisuus. Tämä antaa viittaa siitä, että sijoittamisen ei tarvitse olla valtava riski, vaan se voi olla myös vaivaton tapa sijoittaa rahaa tulevaisuutta varten.

Monet sijoittavat erityisesti osakkeisiin ja kiinteistöhin. Kiinteistösijoittaminen tarjoaakin sijoittajalle monia etuja, sillä kiinteistöjen tuoma vakaa tuotto tekee siitä varsin turvallisen sijoituskohteen. Lisäksi kiinteistösijoittaminen mukautuu hyvin yhteen velkavivun kanssa ja se tarjoaa loistavan pohjan normaalia alhaisemman korkotason hyödyntämiseksi. Alkuun kiinteistösijoittamisessa pääsee https://tessin.com/fi/ -joukkorahoituspalvelun kautta, sillä se tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa suoraan kiinteistöön ja täysin ilman välikäsiä.

Katse tulevaisuuteen

Kun yrityksellä alkaa mennä hyvin, parasta, mitä yrittäjä voi tehdä, on suunnata katse kohti tulevaisuutta. Menestyneen yrittäjän salaisuutena piilee ainainen halu kehittyä ja kasvaa, ja siksi sijoittaminen kannattaa nähdä pitkällä aikavälillä myös mahdollisuutena yrityksen kasvulle. Kun investoinnista tulee ajankohtainen, voidaan sijoituskohdetta hyödyntää suoraan rahoituksessa tai vastaavasti se voidaan myös määrittää yrityksen rahoituksen vastatakauksena, joka auttaa taas nostamaan yrityksen lainanottokykyä.

Yrityksen tulevaisuuden lisäksi yrittäjän kannattaa miettiä myös omaa tulevaisuuttaan. Erityisesti eläke on yksi yrittäjien suurimmista huolenaiheista. Tällä hetkellä suomalaisten yrittäjien eläkkeet ovat vielä suhteellisen pieniä ja monilla maatalousyrittäjillä kuukausittainen eläke voi jäädä pienimmillään jopa alle tuhanteen euroon. Samalla eläminen kallistuu ja eläkeikää nostetaan alituiseen. Vaikka yrittäjän tulevaisuus ei ole musta, kuuluu siihen useita huolta nostattavia teemoja, joita kannattaa pohtia hyvissä ajoin. Esimerkiksi rahastoihin sijoittaminen voi olla yrittäjälle varteenotettava vaihtoehto. Rahastoon sijoittamisen etuja ovat esimerkiksi ennalta määritellyt riskit, veroedut ja sijoitusten hajautus. Lisäksi alan asiantuntijat tarjoavat tuntemustaan ensimmäistä kertaa sijoittavalle yrittäjälle ja auttavat sijoittajaa löytämään sijoituskohteen, joka vastaa yrittäjän omiin tarpeisiin.

Kenelle sijoittaminen sopii?

Yrittäjä voi sijoittaa joko yrityksensä kautta tai yksityishenkilönä. Se, kumpi näistä vaihtoehdoista on paras, riippuu täysin sekä yrittäjän että yrityksen tarpeista. Alussa kannattaakin aina hakeutua sijoitusneuvojan puheille, jotta alan ammattilaiset pystyisivät arvioimaan, mikä sijoitusmuoto sopii jokaisen omaan yksilölliseen tarpeeseen.

Mielessä kannattaa pitää aina se, että sijoittamisessa pääsee alkuun myös pienellä summalla. Vaikka sijoittamisen suosio on kasvanut, monet luulevat edelleen, että yritykseltä tai yksityishenkilöltä tulisi löytyä aina suuri summa rahaa, jotta se pystyttäisiin sijoittamaan. Kuten säästämisessä, myös sijoittamisessa kaikki lähtee aina omasta motivaatiosta!

Hae

Yritysten yleisö

quality-orange